Adwokat Marta Jasińska jest absolwentką Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W latach 2010-2013 odbyła aplikację adwokacką
w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.
Od 2013 roku jest członkiem Izby Adwokackiej
w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała
w śląskich kancelariach, w których praktykowała
w trakcie studiów, a następnie pracowała w trakcie
aplikacji. Ponadto, odbyła staż w Sądzie Rejonowym
w Siemianowicach Śląskich. Włada biegle językiem
angielskim i hiszpańskim, które doskonaliła m.in.
w trakcie studiów w Hiszpanii w ramach stypendium
Socrates/Erasmus na Uniwersytecie w Salamance.